HR-bloggen

ALRT från andra sidan

För ungefär ett år sedan väcktes frågan om ledarskapsutveckling för byråledare.
Några månader senare var vi igång med den första gruppen byråledare i vår första
Agency Leaders' Roundtable, som samlades för två dagars intensiva diskussioner i
London i september förra året och som sedan har träffats ytterligare två gånger.
För några veckor sedan startade också det andra programmet.

Det kan således vara hög tid att se lite närmare på vilka effekter som programmet
har skapat hos de som deltar. En av deltagarna, Magnus Hjelmare, vd på Brand
Emotional Response Group i Stockholm, tillhörde också de som var med och
väckte frågan från början och jag har därför bett honom beskriva hur han
upplevt programmet och hur det påverkat och utvecklat honom i sin
byråledarroll:

Kort rapport från ALRT - Agency Leaders' Roundtable

Nu har vi genomfört 75% av programmet och det är dags för litet
självrannsakan; har jag blivit en bättre byråledare tack vare mitt deltagande?
Svaret blir nog både ja och nej; ja för att jag törs lita mer på att det JAG vet
och vill är bra för byrån och nej eftersom jag sannolikt av min omvärld
upplevs som litet mer inåtvänd och mindre transparent jämfört med tidigare.
Om vi backar bandet något så ska jag försöka dela med mig av vad jag upplevt
hittills under Agency Leaders' Roundtable, även känt som ALRT.

Efter vår första resa till London i höstas, där gruppen lärde känna varandra
(se här för min betraktelse från denna resa) och vi fick en gemensam
plattform att utgå från, har vi träffats två gånger. En halvdagsträff och
en lunch-till-lunch träff med övernattning. Första tillfället gick vi bland
annat igenom resultatet av en personlighetsprofil som alla deltagare
genomfört. Vi resonerade om hur våra likheter och olikheter påverkar oss
som ledare, och våra förutsättningar att genomföra det vi vill. Andra tillfället
bjöds två externa föreläsare in till ALRT som delade med sig av tankar kring
entreprenörskap och förändring, och de krav som ställs på ledare som ska
genomföra en förändring. Mötet med dessa externa föreläsare präglades
av nyfikenhet och öppenhet från gruppen.

I båda fallen är det just de diskussioner som uppstår i gruppen som ger mig
mest; att få möjlighet att resonera om förändring (sin egen och andras), om
hur det är att leda andra, hur ett entreprenöriellt tänkande påverkar oss i
våra roller som byråledare osv. Och hur viktigt det är att våga tro på sig själv
och sin egen plan. Vi har i ALRT tillsammans och under ledning av vår
guide/kursledare Maria Idänge skapat en atmosfär av förtroende och öppenhet.
Vi delar med oss av det som vi normalt inte skulle göra till "konkurrenter",
och särskilt inte i ett gruppsamtal. Det är just det som är den främsta styrkan
med gruppen som jag ser det; att vi törs visa oss osäkra inför varandra, och
att vi tack vare det kan få råd som vi annars inte skulle ha fått. Våra olika
personligheter är en styrka som gör att diskussionen också blir roligare och
mer intressant.

Det man som deltagare blir varse är att ju öppnare vi är med varandra, 
desto större chans är det att få konkreta och handfasta råd från övriga 
deltagare. Att vi får råden av personer som befinner sig om inte i 
samma så åtminstone en snarlik situation som oss själva gör att det är 
lättare att ta det som sägs på allvar och kanske följa de råd som ges.

Självklart är vi alla med på att det vi hör och ser i gruppen stannar oss emellan.
Detta "kontrakt" är en grundförutsättning för att gruppen ska kunna vara just
så öppen och ärlig som den är.

Nästa träff äger rum om några månader, och blir gruppens näst sista. Under
tiden fortsätter jag mitt dagliga arbete med att brottas med att kombinera
nyförsäljning, ommöblering på kontoret, ny webplats och analyser av kunders
varumärken.

Magnus Hjelmare
vd, Brand Emotional Response Group

 

Lönsam, rolig att jobba med eller bra på referenslistan

Det sägs ofta att kunderna vill att deras reklambyråer ska vara duktiga, snabba och billiga – men att de bara kan få två av dessa tre egenskaper samtidigt. Omvänt brukar jag hävda att en byrå har – eller i alla fall bör ha - en liknande utvärderingsmodell för kunderna, där de tre kriterierna är lönsam, rolig att jobba med och bra på referenslistan. Referenslistan är svår att påverka, men vilket ansvar har du som ledare för att dina medarbetare ska tycka att en kund är rolig att arbeta med?


Det finns många verktyg och modeller för att utveckla ett kund/byråsamarbete, men viktigast av allt är nog insikten om att samarbetet inte utvecklas av sig själv utan att det finns mycket som du som byråledare kan göra för att inte bara leda din byrå utan även leda dina kunder och relationen ni har med dem. Hur ofta har du t.ex. initierat och genomfört en ömsesidig utvärdering av samarbetet? Ofta är det kunden som har en årlig/regelbunden utvärdering av sina konsulter, men eftersom det handlar om ett ömsesidigt samarbete, varför ska det inte vara byrån som initierar och driver frågan?


En bra ömsesidig utvärdering bygger på en kombination av öppna och styrda frågor, och är också inriktad på att skapa lösningar snarare än att enbart visa på problem och öppna frågor. Det är bättre att fråga t.ex. "vilka tre råd skulle du vilja ge till XX för att skapa ett effektivare samarbete?" är en bättre och mer konstruktiv fråga för att utveckla samarbetet än t.ex. "vilka tre saker är du mest frustrerad/missnöjd med i samarbetet?". Och självklart ska den här typen av frågor ställas till såväl arbetsgruppen på byrån som de ansvariga på kundsidan. Det kan ofta vara en fördel att ha en neutral moderator (och neutral mark) när man diskuterar frågorna (och även att intervjua respondenterna personligen om man har möjlighet) - för den kanske viktigaste framgångsfaktorn är just att sätta av tid för att gå igenom och diskutera åsikterna från respektive sida. Frågorna och enkäten är bara startskottet – det är själva diskussionen och förmågan att lyssna och sätta sig in i hur den andra parten upplever samarbetet som är det verkligt viktiga för att utveckla relationen.


Det är bara en kund som kan vara byråns största vid ett visst tillfälle, men alla kunder, oavsett storlek, har möjlighet att bli byråns favoritkund. Den man gillar allra mest att jobba med, den som man lägger allra mest energi på och den som troligtvis får reklam som är ett litet snäpp bättre än vad byrån normalt sett presterar – just för att alla i arbetsgruppen verkligen brinner för uppdraget. Ofta handlar det om personkemin mellan kundens ansvariga och arbetsgruppen, men även här kan du som byråledare styra och leda utvecklingen. Ju mer du kan om personliga drivkrafter, ju lättare kan du säkerställa att "rätt" personer från byrån jobbat med "rätt" personer och får rätt förutsättningar för att både skapa reklam som är bra och kan tas fram snabbt (och som därmed kan uppfattas som prisvärd oavsett prislapp) – och som man internt tycker är en rolig och lönsam kund.


Låter det intressant? Vill du veta mer om hur du lyckas med detta? Ett sätt är att gå med i vårt utvecklingsprogram för byråledare. Nästa runda av Agency Leaders' Roundtable startar 5 februari med två dagar i London. Än finns det några platser kvar, men anmäl dig redan nu. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 


Känner du till den dolda agendan?

De senaste åren har många forskare och experter visat att nästan allt vårt beslutsfattande och vårt beteende styrs av känslomässiga drivkrafter snarare än rationella. Daniel Kahnemans ”Tänka snabbt och långsamt”, Dan Arielys ”Predictably Irrational” och Malcolm Gladwells ”Blink” är några av de böcker som sålt i miljoner och bidragit till att förändra synen på hur vi fattar beslut – och därmed också hjälpt oss förstå lite mer om hur reklam påverkar oss människor.

En annan bok på samma tema är Kevin Allens ”The Hidden Agenda”. Den handlar om vikten av att förstå motpartens verkliga, men dolda, emotionella behov, eftersom det är när man förstår detta som man verkligen kan nå fram och skapa en varaktig relation. Det som motparten säger sig vilja ha är en sak, men att förstå varför man vill ha det och vilka känslor och behov som ligger i den dolda agendan är något helt annat. Att utveckla den förmågan gör dig både till en bättre ledare för dina medarbetare och en bättre säljare av byråns idéer och förslag, eftersom du blir bättre på att både förstå varje medarbetares och kunds drivkrafter och vilken typ av ledarstil och kommunikation som fungerar bäst i olika situationer.

För några dagar sedan hade jag, tillsammans med deltagarna i Sveriges Kommunikationsbyråers första Agency Leaders’ Roundtable, förmånen att lyssna till Kevin en hel dag. Förutom att han troligen är en av de absolut trevligaste och vänligaste personerna som finns i den internationella reklamvärlden är han också en av de absolut skickligaste presentatörerna jag har lyssnat till. Men inte för att han är en bra talare (vilket han är) eller agerar bra (vilket han också gör), utan för att han är så genuint övertygad om både det han har att berätta och att han verkligen vill dela med sig av sina kunskaper och insikter. Hans dialog med deltagarna och genuina intresse för deras frågor och, just det, deras dolda agendor gjorde att flera av deltagarna under dagen hade kommentarer som ”Det här var precis vad jag behövde”, ”Nu ser jag vad vi måste ändra i presentationen vi ska ha i morgon” och ”Jag ska nog ändra min roll på byrån”.

Under nästa pass (i november) kommer vi att fördjupa oss i de olika drivkrafter som vi människor har och hur vi som ledare kan agera för att både förstå våra medarbetares dolda agendor och vår egen. Först då kan vi kommunicera och leda effektivt och utveckla vår organisation i önskad riktning.

Kevin kommer att medverka även i nästa Agency Leaders’ Roundtable som startar i februari. Vi startar programmet med två inspirationsdagar i London. Vill du lära dig mer om hur du kan bli bättre på att förstå dina medarbetares och dina kunders dolda agendor är du alltid välkommen att kontakta mig, vare sig du är intresserad av Agency Leaders’ Roundtable eller vill anlita mig i min roll som chefsrådgivare och ledarutvecklare för Sveriges Kommunikationsbyråers medlemmar. 

Maria Idänge, KOMM:s chefsstöd och rådgivning i HR-frågorDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Efter #baramänniska, dags för #barabyråledare?

Det har väl knappast undgått någon att frågan om hur alla som jobbar i reklambranschen mår varit på tapeten de senaste veckorna. Resumé startade initiativen #nofilterweek och #baramänniska och har i ett flertal artiklar lyft fram individer i branschen som på olika sätt haft svårigheter med stress och fysisk och psykisk ohälsa. En av dessa var Magnus Hjelmare, idag VD på B.E.R.G., som dessutom var en av initiativtagarna till det som nu har blivit Agency Leaders’ Roundtable.

Det är tveklöst så att alla branscher har sina problem som drabbar de som jobbar där. Det finns stress, belastningsskador och många andra fysiska och psykiska risker, och reklambranschen är naturligtvis inget undantag. Som kunskapsbransch med höga prestationskrav är det ofrånkomligt att många i vår närhet kan drabbas av olika typer av stressrelaterade påfrestningar. I de flesta fall är dessa temporära och löser sig ofta själv när arbetsbelastningen och kanske även privata förhållanden ändras till det bättre, men i vissa fall blir problemen allvarligare och kanske även akuta.


Som byråledare kan detta bli högaktuellt för dig på två olika sätt. Dels kan du själv vara den som drabbas, vilket inte är så konstigt med tanke på den påfrestning det ofta är att leda en organisation med många starka viljor och med stor grad av osäkerhet. Men det finns också situationer när det inte är du själv utan någon annan på byrån som har problem med stress, arbetsbelastning och andra psykiska frågor.  Då kan det vara tryggt att ha någon att vända sig till. I min roll som ansvarig för chefsstöd för Sveriges Kommunikationsbyråers medlemmar fungerar jag dels som personligt bollplank för alla byråledare som vill ha någon att prata med om ledarskapsfrågor, den interna kulturen på byrån och relationer inom och utanför byrån, för att bara ta några exempel. Och vill man genomföra aktiviteter på byrån för att hantera detta hjälper jag gärna till eller kan ge tips om lämpliga program, där Agency Leaders’ Roundtable blev resultatet av några sådana diskussioner i våras. Jag är dessutom både psykodynamisk psykoterapeut och utbildad coach, vilket gör att den som vill ha djupare personliga konsultationer i form av stödjande och stärkande samtal och hjälp med att sortera har möjlighet till det. Och självklart hanteras alla dessa kontakter och frågor med full sekretess i alla lägen.

The Economist hade under många år en klassisk kampanj med korta enkla budskap i vit text på röd botten. Ett av dessa löd ”It’s lonely at the top. But at least you have something to read”. Nu kan vi göra en ny version av detta budskap, där sista meningen blir “But at least you now have someone to talk to.” Välkommen att prata med mig när du behöver. 


Är du byråledare eller är du bara byråchef?


Om några veckor startar vi KOMM:s första ledarutvecklingsprogram,
Agency Leaders’ Roundtable. Det är ingen traditionell ledarskapsutbildning, utan namnet vi har valt – Roundtable – symboliserar precis vad programmet handlar om: att utnyttja den samlade kompetensen och de erfarenheter som deltagarna i programmet har för att gemensamt utveckla var och ens ledarskap, så att man kan tillämpa den ”hemma på byrån” och därmed utveckla byråns affär.

Den första träffen kommer vi att ha i London om några veckor, tillsammans med några av reklamvärldens mest respekterade ledarskapsprofiler, Kevin Allen, med en bakgrund inom McCann och Lowe, samt David Wethey, som arbetat med byråpitcher och kund/byrå-relationer i över 25 år. Tillsammans med Kevin och David kommer vi att fokusera på två aspekter av byråledarskap – att leda och utveckla byråns egna medarbetare, och att leda och utveckla relationen med byråns kunder. Innehållet de påföljande sessionerna i Sverige kommer vi däremot att anpassa till deltagarnas egna önskemål och prioriteringar.

Ibland får jag frågan om det finns bra och dåligt ledarskap rent objektivt, eller om det handlar om bra och dåligt ledarskap i olika situationer och för olika personer. Eftersom vi börjar i London kan det vara värt att citera Englands regent, drottning Elizabeth IIs, syn på ledarskap: ”I know of no single formula for success. But over the years I have observed that some attributes of leadership are universal and are often about finding ways of encouraging people to combine their efforts, their talents, their insights, their enthusiasm and their inspiration to work together.”


Jag tycker att Elizabeth sammanfattar grunderna för gott och framgångsrikt ledarskap på ett utmärkt sätt. Det handlar både om en solid bas – att förstå mänskliga drivkrafter, relationer och psykologi – men också att förstå hur dessa kunskaper ska tillämpas på olika sätt i olika situationer och för olika människor. Som i de flesta andra områden har vissa människor lättare för detta än andra, precis som att vissa har bättre bollsinne eller bättre talang för att rita, men samtidigt har alla, oavsett talang, möjlighet att utveckla sina färdigheter. Att leda en byrå, med alla starka personligheter som brukar finnas i den miljön, ställer ofta extra stora krav på ledarskapsförmågan. Samtidigt är det en fråga som sällan har prioriterats på samma sätt som till exempel kreativitet eller teknisk utveckling och nya medier. Men det är naturligtvis just därför som vi nu startar Agency Leaders’ Roundtable, och förhoppningsvis blir programmet som startar om några veckor startskottet för ett löpande ledarskapsutvecklingsprogram för hela branschen. Jag kommer att berätta om programmet här på bloggen under året som kommer, men tycker du att det låter spännande och vill ta en mer aktiv del finns det fortfarande plats för en eller max två ytterligare deltagare i programmet.

Det finns många definitioner om vad som skiljer en ledare från en chef. Ett sätt att se på detta kommer faktiskt från Margaret Thatcher, vilket ju är lämpligt som referens för kursstarten (oavsett vad man tycker om hennes politik). Hon menade att “Being powerful is like being a lady. If you have to tell people you are, you aren't.” Samma sak gäller för ledarskap. Välkommen med på ledarskapsresan!

Sveriges Kommunikationsbyråer Sveavägen 32, SE-111 34 Stockholm komm.se t: 46 8 679 08 00 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i din e-post: