HR-bloggen


Det komplexa ledarskapet

En av deltagarna i Agency Leaders´ Roundtable (ALRT) är byråledaren Anna-Karin Nilsson, på byrån Plakat i Umeå och som jag har bjudit in för att ge några av sina tankar om ledarskapet.Det komplexa ledarskapet

Varje dag är ny, varje kund är speciell. Vi måste skapa nytt och skapa succéer. För det räcker inte med att leverera - det ska vara det bästa. Kunden vill se resultat för varje investerad krona.

Under flera träffar har kollegorna på de andra byråerna i ALRT och jag diskuterat det komplexa ledarskapet som det innebär att vara byråledare eller VD på en kommunikationsbyrå. Att ena dagen sitta i förhandlingar med kund och nästa se till att diskmaskinen blir lagad, eller ta hand om nedstämda kollegor. Att se till att byrån är lagom lönsam och samtidigt konkurrenskraftig. Att se till att debiteringsgraden ser bra ut samtidigt som de bästa idéerna ska skapas. Att medarbetarna känner frihet och samtidigt trygghet. Dessutom ska man försöka få alla medarbetare att drivas av en längtan att skapa den bästa kreativa kommunikationen.

Samtidigt som detta kan verka som en omöjlig ekvation är det också en helt otroligt rolig utmaning. Att få verka i en miljö som ser ut att handla om nyskapande, kreativitet och att driva affärer - men som i själva verket handlar minst lika mycket om psykologi, människokännedom och att skapa förtroende. För kommunikation är psykologi och följaktligen blir mycket av det vi gör en psykologisk utmaning. Denna utmaning ligger såväl i den kommunikativa uppgiften som i kundrelationer och i interna samarbeten. Med den utgångspunkten ska vi skapa kreativ kommunikation som ska vara helt unik, i syfte att lösa ständigt nya kommunikationsproblem. Det är spännande och väldigt, väldigt svårt. Branschens tjänster är betydligt mer kvalificerade än branschens rykte, tyvärr.

Och mitt i detta finns det viktiga ledarskapet. Ett ledarskap som vi som byråledare står i spetsen för, men som också många andra på byrån är delaktiga i. Jag tänker på CD:n, projektledarna, de andra cheferna etc. Att vara ledare handlar om att göra andra till stjärnor. Det förhållningssättet är viktigt för alla ledare, men alldeles särskilt viktigt i vår bransch.

Att se andra ta plats och växa är det roligaste som finns, och belöningen kommer när man ser hur människor växer med utmaningarna och hur man som ledare kan påverka kulturen i den riktning som man tror på. Som jag ser det, handlar det till stor del om att skapa de bästa förutsättningarna och ta bort hinder för medarbetarna så att de kan få utrymme att skapa de storverk som bygger vår bransch.


Att arbeta i förtroendebranschen


En större del av mitt yrkesliv har jag arbetat med sälj. Ja, ni vet, allt ifrån sk cold calls till affär och det är ju då allt egentligen börjar för en lyckad och långvarig affärsrelation. Men begreppet "sälj" upplevs inte alltid så rumsrent. På ett företag jag jobbade på var ordet "sälj" förbjudet att uttala, även om några av oss var anställda som just säljare. På ett annat företag försökte man hitta synonymer och vi fick istället visitkort med titeln "affärsutvecklare". Begreppet "sälj" verkar onekligen vara mycket laddat och dessutom ofta oförskyllt kopplat med en negativ klang.

Därför intar jag en stark position i försvarslinjen  när jag hamnar i sälj-diskussioner och står upp för sälj, både som begrepp och innebörd.

För som säljare jobbar vi i förtroendebranschen och det vi säljer är precis förtroenden, alldeles oavsett om det är en produkt eller tjänst.

Fördjupade relationer med att ge och få förtroenden kan göra affärsmässiga underverk och leda till varaktig framgång. Och det är precis vad vi har tagit fasta på när det gäller Agency Leaders´ Roundtable. Förutom att ta del av externa föreläsare, delar vi med oss av de frågor som upptar vårt inre just nu.  Någon sa vid ett tillfälle, "men hur kan det funka – man är ju konkurrenter?" Ja, så kan det kanske uppfattas från utsidan. Men på insidan, när vi möts är det inte med höjd gard och konkurrens i blick utan som den byråledare vi är med både de långsiktiga och de dagliga frågorna vi har att hantera. Våra frågor, eller problemen om ni så vill, läggs upp på Runda Bordet för att få andras tankar och råd på. Och ofta känner vi alla igen oss i frågan, byråns storlek verkar inte spela någon roll, och kan därmed dela med egen erfarenhet.

Oavsett om det handlar om sälj och kunder eller ledarskap som Agency Leaders´ Roundtable omfattar förtroendet att det som sägs stannar. Vårt tysta kontrakt gäller. Att dela, ge och få, har framgångsrikt blivit vårt motto.ALRT från andra sidan

För ungefär ett år sedan väcktes frågan om ledarskapsutveckling för byråledare.
Några månader senare var vi igång med den första gruppen byråledare i vår första
Agency Leaders' Roundtable, som samlades för två dagars intensiva diskussioner i
London i september förra året och som sedan har träffats ytterligare två gånger.
För några veckor sedan startade också det andra programmet.

Det kan således vara hög tid att se lite närmare på vilka effekter som programmet
har skapat hos de som deltar. En av deltagarna, Magnus Hjelmare, vd på Brand
Emotional Response Group i Stockholm, tillhörde också de som var med och
väckte frågan från början och jag har därför bett honom beskriva hur han
upplevt programmet och hur det påverkat och utvecklat honom i sin
byråledarroll:

Kort rapport från ALRT - Agency Leaders' Roundtable

Nu har vi genomfört 75% av programmet och det är dags för litet
självrannsakan; har jag blivit en bättre byråledare tack vare mitt deltagande?
Svaret blir nog både ja och nej; ja för att jag törs lita mer på att det JAG vet
och vill är bra för byrån och nej eftersom jag sannolikt av min omvärld
upplevs som litet mer inåtvänd och mindre transparent jämfört med tidigare.
Om vi backar bandet något så ska jag försöka dela med mig av vad jag upplevt
hittills under Agency Leaders' Roundtable, även känt som ALRT.

Efter vår första resa till London i höstas, där gruppen lärde känna varandra
(se här för min betraktelse från denna resa) och vi fick en gemensam
plattform att utgå från, har vi träffats två gånger. En halvdagsträff och
en lunch-till-lunch träff med övernattning. Första tillfället gick vi bland
annat igenom resultatet av en personlighetsprofil som alla deltagare
genomfört. Vi resonerade om hur våra likheter och olikheter påverkar oss
som ledare, och våra förutsättningar att genomföra det vi vill. Andra tillfället
bjöds två externa föreläsare in till ALRT som delade med sig av tankar kring
entreprenörskap och förändring, och de krav som ställs på ledare som ska
genomföra en förändring. Mötet med dessa externa föreläsare präglades
av nyfikenhet och öppenhet från gruppen.

I båda fallen är det just de diskussioner som uppstår i gruppen som ger mig
mest; att få möjlighet att resonera om förändring (sin egen och andras), om
hur det är att leda andra, hur ett entreprenöriellt tänkande påverkar oss i
våra roller som byråledare osv. Och hur viktigt det är att våga tro på sig själv
och sin egen plan. Vi har i ALRT tillsammans och under ledning av vår
guide/kursledare Maria Idänge skapat en atmosfär av förtroende och öppenhet.
Vi delar med oss av det som vi normalt inte skulle göra till "konkurrenter",
och särskilt inte i ett gruppsamtal. Det är just det som är den främsta styrkan
med gruppen som jag ser det; att vi törs visa oss osäkra inför varandra, och
att vi tack vare det kan få råd som vi annars inte skulle ha fått. Våra olika
personligheter är en styrka som gör att diskussionen också blir roligare och
mer intressant.

Det man som deltagare blir varse är att ju öppnare vi är med varandra, 
desto större chans är det att få konkreta och handfasta råd från övriga 
deltagare. Att vi får råden av personer som befinner sig om inte i 
samma så åtminstone en snarlik situation som oss själva gör att det är 
lättare att ta det som sägs på allvar och kanske följa de råd som ges.

Självklart är vi alla med på att det vi hör och ser i gruppen stannar oss emellan.
Detta "kontrakt" är en grundförutsättning för att gruppen ska kunna vara just
så öppen och ärlig som den är.

Nästa träff äger rum om några månader, och blir gruppens näst sista. Under
tiden fortsätter jag mitt dagliga arbete med att brottas med att kombinera
nyförsäljning, ommöblering på kontoret, ny webplats och analyser av kunders
varumärken.

Magnus Hjelmare
vd, Brand Emotional Response Group


Aktuellt inom Ledarskap- och HR-frågor

I början av förra veckan möttes vi igen, Agency Leaders´ Roundtable II, för första gången sedan London-dagarna. Andy Pimmeshofer och Minnesota Communication var en fantastisk värd för dagen. Vi gästades av den så färgstarka personen, Magnus Sallbring, Atea, som har den intressanta dubbeltiteln "HR och Marknadsdirektör". Magnus föreläste om framgångsnycklarna för ledarskap som "medarbetarengagemang, fokus och mod".


I slutet av veckan flög Agency Leaders´ Roundtable I till årets kulturhuvudstadsår, Umeå, där Anna-Karin Nilson, Plakat, var värd för ett intensivt dygn med ett mycket intressant innehåll. Vi besökte Designerhögskolan för guidning och information och därefter mötte vi  professor Patrik Svensson på Humlab-X som föreläste exklusivt för oss om "Digital kultur och innovation".

Förutom dessa punkter av externa föreläsare lyfte vi, som vanligt upp våra aktuella frågeställningar på Runda Bordet för att återkopplar till varandra. ”Att dela, ge och få”, som blivit vårt motto.

Maria är dessutom tillgänglig för byråledare som behöver ett bollplank för att hantera frågor som rör personal- och ledningsfrågor, coaching samt relationsfrågor internt och externt. Välkommen att ringa (0733-409236), mejla (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ) eller helt enkelt komma upp till kansliets samtalsrum.

 

Lönsam, rolig att jobba med eller bra på referenslistan

Det sägs ofta att kunderna vill att deras reklambyråer ska vara duktiga, snabba och billiga – men att de bara kan få två av dessa tre egenskaper samtidigt. Omvänt brukar jag hävda att en byrå har – eller i alla fall bör ha - en liknande utvärderingsmodell för kunderna, där de tre kriterierna är lönsam, rolig att jobba med och bra på referenslistan. Referenslistan är svår att påverka, men vilket ansvar har du som ledare för att dina medarbetare ska tycka att en kund är rolig att arbeta med?


Det finns många verktyg och modeller för att utveckla ett kund/byråsamarbete, men viktigast av allt är nog insikten om att samarbetet inte utvecklas av sig själv utan att det finns mycket som du som byråledare kan göra för att inte bara leda din byrå utan även leda dina kunder och relationen ni har med dem. Hur ofta har du t.ex. initierat och genomfört en ömsesidig utvärdering av samarbetet? Ofta är det kunden som har en årlig/regelbunden utvärdering av sina konsulter, men eftersom det handlar om ett ömsesidigt samarbete, varför ska det inte vara byrån som initierar och driver frågan?


En bra ömsesidig utvärdering bygger på en kombination av öppna och styrda frågor, och är också inriktad på att skapa lösningar snarare än att enbart visa på problem och öppna frågor. Det är bättre att fråga t.ex. "vilka tre råd skulle du vilja ge till XX för att skapa ett effektivare samarbete?" är en bättre och mer konstruktiv fråga för att utveckla samarbetet än t.ex. "vilka tre saker är du mest frustrerad/missnöjd med i samarbetet?". Och självklart ska den här typen av frågor ställas till såväl arbetsgruppen på byrån som de ansvariga på kundsidan. Det kan ofta vara en fördel att ha en neutral moderator (och neutral mark) när man diskuterar frågorna (och även att intervjua respondenterna personligen om man har möjlighet) - för den kanske viktigaste framgångsfaktorn är just att sätta av tid för att gå igenom och diskutera åsikterna från respektive sida. Frågorna och enkäten är bara startskottet – det är själva diskussionen och förmågan att lyssna och sätta sig in i hur den andra parten upplever samarbetet som är det verkligt viktiga för att utveckla relationen.


Det är bara en kund som kan vara byråns största vid ett visst tillfälle, men alla kunder, oavsett storlek, har möjlighet att bli byråns favoritkund. Den man gillar allra mest att jobba med, den som man lägger allra mest energi på och den som troligtvis får reklam som är ett litet snäpp bättre än vad byrån normalt sett presterar – just för att alla i arbetsgruppen verkligen brinner för uppdraget. Ofta handlar det om personkemin mellan kundens ansvariga och arbetsgruppen, men även här kan du som byråledare styra och leda utvecklingen. Ju mer du kan om personliga drivkrafter, ju lättare kan du säkerställa att "rätt" personer från byrån jobbat med "rätt" personer och får rätt förutsättningar för att både skapa reklam som är bra och kan tas fram snabbt (och som därmed kan uppfattas som prisvärd oavsett prislapp) – och som man internt tycker är en rolig och lönsam kund.


Låter det intressant? Vill du veta mer om hur du lyckas med detta? Ett sätt är att gå med i vårt utvecklingsprogram för byråledare. Nästa runda av Agency Leaders' Roundtable startar 5 februari med två dagar i London. Än finns det några platser kvar, men anmäl dig redan nu. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Sveriges Kommunikationsbyråer Sveavägen 32, SE-111 34 Stockholm komm.se t: 46 8 679 08 00 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i din e-post: