HR-bloggen

Efter #baramänniska, dags för #barabyråledare?

Det har väl knappast undgått någon att frågan om hur alla som jobbar i reklambranschen mår varit på tapeten de senaste veckorna. Resumé startade initiativen #nofilterweek och #baramänniska och har i ett flertal artiklar lyft fram individer i branschen som på olika sätt haft svårigheter med stress och fysisk och psykisk ohälsa. En av dessa var Magnus Hjelmare, idag VD på B.E.R.G., som dessutom var en av initiativtagarna till det som nu har blivit Agency Leaders’ Roundtable.

Det är tveklöst så att alla branscher har sina problem som drabbar de som jobbar där. Det finns stress, belastningsskador och många andra fysiska och psykiska risker, och reklambranschen är naturligtvis inget undantag. Som kunskapsbransch med höga prestationskrav är det ofrånkomligt att många i vår närhet kan drabbas av olika typer av stressrelaterade påfrestningar. I de flesta fall är dessa temporära och löser sig ofta själv när arbetsbelastningen och kanske även privata förhållanden ändras till det bättre, men i vissa fall blir problemen allvarligare och kanske även akuta.


Som byråledare kan detta bli högaktuellt för dig på två olika sätt. Dels kan du själv vara den som drabbas, vilket inte är så konstigt med tanke på den påfrestning det ofta är att leda en organisation med många starka viljor och med stor grad av osäkerhet. Men det finns också situationer när det inte är du själv utan någon annan på byrån som har problem med stress, arbetsbelastning och andra psykiska frågor.  Då kan det vara tryggt att ha någon att vända sig till. I min roll som ansvarig för chefsstöd för Sveriges Kommunikationsbyråers medlemmar fungerar jag dels som personligt bollplank för alla byråledare som vill ha någon att prata med om ledarskapsfrågor, den interna kulturen på byrån och relationer inom och utanför byrån, för att bara ta några exempel. Och vill man genomföra aktiviteter på byrån för att hantera detta hjälper jag gärna till eller kan ge tips om lämpliga program, där Agency Leaders’ Roundtable blev resultatet av några sådana diskussioner i våras. Jag är dessutom både psykodynamisk psykoterapeut och utbildad coach, vilket gör att den som vill ha djupare personliga konsultationer i form av stödjande och stärkande samtal och hjälp med att sortera har möjlighet till det. Och självklart hanteras alla dessa kontakter och frågor med full sekretess i alla lägen.

The Economist hade under många år en klassisk kampanj med korta enkla budskap i vit text på röd botten. Ett av dessa löd ”It’s lonely at the top. But at least you have something to read”. Nu kan vi göra en ny version av detta budskap, där sista meningen blir “But at least you now have someone to talk to.” Välkommen att prata med mig när du behöver. 


Känner du till den dolda agendan?

De senaste åren har många forskare och experter visat att nästan allt vårt beslutsfattande och vårt beteende styrs av känslomässiga drivkrafter snarare än rationella. Daniel Kahnemans ”Tänka snabbt och långsamt”, Dan Arielys ”Predictably Irrational” och Malcolm Gladwells ”Blink” är några av de böcker som sålt i miljoner och bidragit till att förändra synen på hur vi fattar beslut – och därmed också hjälpt oss förstå lite mer om hur reklam påverkar oss människor.

En annan bok på samma tema är Kevin Allens ”The Hidden Agenda”. Den handlar om vikten av att förstå motpartens verkliga, men dolda, emotionella behov, eftersom det är när man förstår detta som man verkligen kan nå fram och skapa en varaktig relation. Det som motparten säger sig vilja ha är en sak, men att förstå varför man vill ha det och vilka känslor och behov som ligger i den dolda agendan är något helt annat. Att utveckla den förmågan gör dig både till en bättre ledare för dina medarbetare och en bättre säljare av byråns idéer och förslag, eftersom du blir bättre på att både förstå varje medarbetares och kunds drivkrafter och vilken typ av ledarstil och kommunikation som fungerar bäst i olika situationer.

För några dagar sedan hade jag, tillsammans med deltagarna i Sveriges Kommunikationsbyråers första Agency Leaders’ Roundtable, förmånen att lyssna till Kevin en hel dag. Förutom att han troligen är en av de absolut trevligaste och vänligaste personerna som finns i den internationella reklamvärlden är han också en av de absolut skickligaste presentatörerna jag har lyssnat till. Men inte för att han är en bra talare (vilket han är) eller agerar bra (vilket han också gör), utan för att han är så genuint övertygad om både det han har att berätta och att han verkligen vill dela med sig av sina kunskaper och insikter. Hans dialog med deltagarna och genuina intresse för deras frågor och, just det, deras dolda agendor gjorde att flera av deltagarna under dagen hade kommentarer som ”Det här var precis vad jag behövde”, ”Nu ser jag vad vi måste ändra i presentationen vi ska ha i morgon” och ”Jag ska nog ändra min roll på byrån”.

Under nästa pass (i november) kommer vi att fördjupa oss i de olika drivkrafter som vi människor har och hur vi som ledare kan agera för att både förstå våra medarbetares dolda agendor och vår egen. Först då kan vi kommunicera och leda effektivt och utveckla vår organisation i önskad riktning.

Kevin kommer att medverka även i nästa Agency Leaders’ Roundtable som startar i februari. Vi startar programmet med två inspirationsdagar i London. Vill du lära dig mer om hur du kan bli bättre på att förstå dina medarbetares och dina kunders dolda agendor är du alltid välkommen att kontakta mig, vare sig du är intresserad av Agency Leaders’ Roundtable eller vill anlita mig i min roll som chefsrådgivare och ledarutvecklare för Sveriges Kommunikationsbyråers medlemmar. 

Maria Idänge, KOMM:s chefsstöd och rådgivning i HR-frågorDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Siffrorna från IRM och Sveriges Mediebyråer talar sitt tydliga språk: annonsörerna håller
hårdare i sina marknadsföringsbudgetar i år än tidigare. Som alltid påverkas olika byråer
olika hårt. För en del är det fortfarande Supertramps ”Crisis? What Crisis?” som är byråns
spellista, men för andra har det varit en tuffare start på året.
Skivomslaget från 1975 ger en bra övergång till en annan fråga: sommarens ledigheter.
För även om våren inte har visat sig på riktigt än börjar det bli hög tid att planera för
semesterperioden. Många byråer stänger under någon eller några sommarveckor,
medan andra håller öppet med jourbemanning hela sommarperioden. En fråga som
ofta dyker upp är då vilka rättigheter och skyldigheter de anställda har? Kan de vara
lediga när och hur länge de vill?

Eftersom det är få byråer som har kollektivavtal är det semesterlagen som styr den
anställdes rättigheter och skyldigheter. I korthet gäller då att alla anställda har rätt till 25
dagars semester, varav fyra veckor kan tas ut som sammanhängande ledighet under
perioden juni, juli och augusti. Nyanställda har samma rätt till ledighet, men hela eller
delar av semestern kan då vara obetald beroende på hur mycket man har tjänat in av sin
semesterersättning. Semesterveckorna ska godkännas av arbetsgivaren, och den
anställde har rätt att få besked om semesterperioden minst två månader i förväg. Som
arbetsgivare kan man inte ändra eller dra in en semesterperiod för en medarbetare
när den har blivit godkänd. Semester innebär också att man har rätt att vara helt ledig -
under semesterperioden finns det ingen skyldighet för den anställde att vara tillgänglig
eller uppkopplad, och en anställd har rätt att resa vart man vill under perioden utan att
meddela arbetsgivaren. Eftersom semesterperioden återkommer samma tid varje år är det
också arbetsgivarens skyldighet att i god tid planera verksamheten så företaget följer
semesterlagen och att medarbetarna kan ta ut sin semester enligt dessa villkor.

Om du inte redan har planerat bemanningen för sommaren är det således hög tid nu,
eftersom anställda har rätt att få veta sin semester senast två månader i förväg. Samtidigt,
även om semesterlagen ger tydliga direktiv för anställda och arbetsgivare, finns det alltid
möjlighet att göra separata överenskommelser om arbetstider, ledighet och annat med
dina medarbetare, om båda parter samtycker. Men kom ihåg att du aldrig kan tvinga dina
anställda att t ex begränsa sin sommarledighet till mindre än vad lagen specificerar, eller
att de ska vara tillgängliga under semestern.

 


Är du byråledare eller är du bara byråchef?


Om några veckor startar vi KOMM:s första ledarutvecklingsprogram,
Agency Leaders’ Roundtable. Det är ingen traditionell ledarskapsutbildning, utan namnet vi har valt – Roundtable – symboliserar precis vad programmet handlar om: att utnyttja den samlade kompetensen och de erfarenheter som deltagarna i programmet har för att gemensamt utveckla var och ens ledarskap, så att man kan tillämpa den ”hemma på byrån” och därmed utveckla byråns affär.

Den första träffen kommer vi att ha i London om några veckor, tillsammans med några av reklamvärldens mest respekterade ledarskapsprofiler, Kevin Allen, med en bakgrund inom McCann och Lowe, samt David Wethey, som arbetat med byråpitcher och kund/byrå-relationer i över 25 år. Tillsammans med Kevin och David kommer vi att fokusera på två aspekter av byråledarskap – att leda och utveckla byråns egna medarbetare, och att leda och utveckla relationen med byråns kunder. Innehållet de påföljande sessionerna i Sverige kommer vi däremot att anpassa till deltagarnas egna önskemål och prioriteringar.

Ibland får jag frågan om det finns bra och dåligt ledarskap rent objektivt, eller om det handlar om bra och dåligt ledarskap i olika situationer och för olika personer. Eftersom vi börjar i London kan det vara värt att citera Englands regent, drottning Elizabeth IIs, syn på ledarskap: ”I know of no single formula for success. But over the years I have observed that some attributes of leadership are universal and are often about finding ways of encouraging people to combine their efforts, their talents, their insights, their enthusiasm and their inspiration to work together.”


Jag tycker att Elizabeth sammanfattar grunderna för gott och framgångsrikt ledarskap på ett utmärkt sätt. Det handlar både om en solid bas – att förstå mänskliga drivkrafter, relationer och psykologi – men också att förstå hur dessa kunskaper ska tillämpas på olika sätt i olika situationer och för olika människor. Som i de flesta andra områden har vissa människor lättare för detta än andra, precis som att vissa har bättre bollsinne eller bättre talang för att rita, men samtidigt har alla, oavsett talang, möjlighet att utveckla sina färdigheter. Att leda en byrå, med alla starka personligheter som brukar finnas i den miljön, ställer ofta extra stora krav på ledarskapsförmågan. Samtidigt är det en fråga som sällan har prioriterats på samma sätt som till exempel kreativitet eller teknisk utveckling och nya medier. Men det är naturligtvis just därför som vi nu startar Agency Leaders’ Roundtable, och förhoppningsvis blir programmet som startar om några veckor startskottet för ett löpande ledarskapsutvecklingsprogram för hela branschen. Jag kommer att berätta om programmet här på bloggen under året som kommer, men tycker du att det låter spännande och vill ta en mer aktiv del finns det fortfarande plats för en eller max två ytterligare deltagare i programmet.

Det finns många definitioner om vad som skiljer en ledare från en chef. Ett sätt att se på detta kommer faktiskt från Margaret Thatcher, vilket ju är lämpligt som referens för kursstarten (oavsett vad man tycker om hennes politik). Hon menade att “Being powerful is like being a lady. If you have to tell people you are, you aren't.” Samma sak gäller för ledarskap. Välkommen med på ledarskapsresan!

Som byråledare vet du att byråns viktigaste tillgång försvinner från din horisont varje dagframåt sextiden (eller 
senare om det är pitch-dags). Som studien från amerikanska byrån Deutsch visar är en tredjedel av 
byrånsanställda inte bara öppna för att byta arbetsplats utan räknar med att göra det. Även om vi på Komm 
inte harmotsvarande siffror för Sverigeär det inte svårt att föreställa sig att siffrorna kan se likadana ut här.


Vad är det då som gör att man aktivt letar efter att byta arbetsgivare? Deutsch studie visar på några intressanta
insikter


1) Förutom lön och möjligheterna att balansera arbete och fritid är den viktigaste faktorn som lockar till byte
möjligheten till utveckling och delägarskap.


2) I en bransch som lever på kreativitet är det slående att man inte håller fram sin egen -eller andra byråer -
som exempel på kreativitet, utan detta finns i första hand i företag som Apple och Google.


3) Samtidigt som man ser sig själv som kreativa och entreprenöriella så är man frustrerad över intern byråkrati
och processande.


Känner du igen dig i ovanstående, eller är det enbart en amerikansk problemformulering?

Deutsch rapport slutar med fem rekommendationer som visar på utmaningarna för amerikanska byråer. Alla
är kanske inte lika relevanta här, men de är
 värda att hålla i minnet så att du inte drabbas av dem:

1) Även byråer som ingår i större nätverk måste organiseras med stor individuell frihet och uppmuntra
entreprenörskap

2) Sätt av resurser till utveckling. Alla projekt måste inte vara lönsamma med en gång.
3) Arbeta i mindre grupper så att alla kan vara delaktiga.
4) Skapa utvecklingsmöjligheter genom att se till att medarbetare inte fastnar i olika projekt eller med
enskilda kunder

5) Stöd intraprenörskap: ge medarbetarna möjlighet att utveckla egna idéer och projekt och var delaktig i
deras ambitioner


Hur skapar du motiverade medarbetare? Kom ihåg att olika personer drivs av olika faktorer, så vilka
drivkrafter har din personal? Behöver du råd och en diskussionspartner i dessa frågor 
är du välkommen 
att höra av dig till mig.

Hälsar
Maria Idänge
Chefs- och HR-stöd för Komms medlemsföretag 

Läs mer här:
http://blog.deutschinc.com/2012/06/new-study-looks-at-why-people-leave-agencies/
Sveriges Kommunikationsbyråer Sveavägen 32, SE-111 34 Stockholm komm.se t: 46 8 679 08 00 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i din e-post: