Tävlingar

Tävlingar spelar en viktig roll, både för Sveriges Kommunikationsbyråers medlemmar och deras uppdragsgivare. Genom tävlingar stimuleras byråerna att utveckla nya strategiska och kreativa lösningar, såväl när det gäller innehåll och form som medievalskombinationer.

De som vinner priser i tävlingar blir inte bara belönade själva utan visar också för andra hur man kan överträffa sig själv. sätt fungerar vinnarna som goda förebilder och exempel för andra, både för individer och kollektiv.

Sveriges Kommunikationsbyråer arrangerar följande tävlingar i egen regi eller i samarbete med andra:


Guldägget är Sveriges äldsta och största kommunikationstävling. Den drivs och genomförs av Sveriges Kommunikationsbyråer. Läs mer om Guldägget www.guldagget.se.

YLC14 Logo1Young Lions Sweden är en uttagningstävling inför den internationella Young Lions-tävlingen, som ingår i Cannes Lions. Tävlingen vänder sig till kreatörer som inte är äldre än 30 år, och går ut på att skapa en tidningsannons, en banner och/eller en 30 sekunders film för en ideell organisation enligt en given brief. I mediekategorin ska deltagarna utforma en kreativ mediaplan. 


  

Cannes Lions är den internationellt mest prestigefyllda och omfattande kommunikationstävlingen, och samlar deltagare från hela världen. Sveriges Kommunikationsbyråer är sedan 2004 svensk representant för Cannes Lions. Läs mer om Cannes Lions www.canneslions.com.Eurobest

är Europas ledande kommunikationstävling. Tävlingen drivs av Cannes Lions, och sedan 2004 är Sveriges Kommunikationsbyråer svensk representant för båda tävlingarna. Läs mer om Eurobest
www.eurobest.com
.


Dubai Lynx
Komm närvarar indirekt i Dubai Lynx genom att vi väljer ut och skickar svenska jurymedlemmar. Vi gör detta dels för att lära oss och inspireras av kreativiteten i regionen – inte minst alla kreativa kampanjer med starkt samhällsperspektiv som syftar till förändring – och dels för att bidra med Sveriges syn på kommunikation. Allt fler av våra byråer verkar internationellt och att möta nya kulturer med nyfikenhet och ödmjukhet är värt mycket för att växa våra perspektiv. Efter varje tävling tar vi del av juryns reflektioner och uppdaterar förbundets policy för närvaro och deltagande. De senaste åren har vi exempelvis sett en kraftig ökning av andelen kvinnliga juryledamöter, även på kategoriordförande-poster. Detta är en fråga som KOMM har drivit länge inom Lions Festivals, som arrangerar bland annat Dubai Lynx, Eurobest och Cannes Lions, och som vi vill fortsätta att driva.


 
Sveriges Kommunikationsbyråer Sveavägen 32, SE-111 34 Stockholm komm.se t: 46 8 679 08 00 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i din e-post: