Juryarbetet

Guldägget är Sveriges äldsta och största reklamtävling. Den startade 1961 och har sedan dess vuxit och blivit en allt bredare tävling som nu täcker in det mesta som kan kallas kommunikation.

Guldäggets syfte är att höja den kreativa standarden och därmed föra svensk kommunikation framåt.
Vi gör det genom att lyfta fram det bästa, mest nyskapande och smartaste.

Vi gör det genom att vara en naturlig plattform för en ständigt pågående diskussion om hur vi i Sverige kan bli ännu bättre på att kommunicera. Hur vi kan få ännu fler att engagera sig i samhällsproblem, pensionssparande eller en ny chokladkaka med mintsmak.

Och vi gör det genom att inspirera och ge mod till alla som arbetar med kommunikation. Så att alla anstränger sig lite till för att våra uppdragsgivare ska få uppleva hur avgörande god kommunikation kan vara.


Hur fungerar Guldägget?

Juryns sammansättning

Jurymedlemmarna utses i huvudsak bland yrkesverksamma kreatörer. Juryns medlemmar ska vara meriterade i form av utmärkelser i Guldäggstävlingen (minst Guld – eller Silverägg) eller motsvarande i andra tävlingar. Den som inbjuds att ingå i juryn skall före hen accepterar, förklara sig villig att ideellt avsätta den tid som fordras för juryarbetet. Jurymedlem ska godkänna ordföranden, tävlings­proceduren och bedömningsgrunderna för tävlingen och förklara sig vara beredd att tillämpa dessa. Jurymedlem ska också underteckna en skriftlig försäkran om att ej yppa resultat från omröstningar och nomineringar till personer utanför den egna juryn. Jurymedlem som bryter mot denna försäkran diskvalificerar sig själv och blir avstängd från framtida juryarbeten.

Juryordförande

Juryordförande ska vara en i branschen respekterad och välmeriterad person som utses av styrelsen för Sveriges Kommunikationsbyråer och som ansvarar för att juryarbetet genomförs enligt tävlingens syfte och regler. Personen i fråga ska också ha en sådan mognad och ledarförmåga att kunna leda Guldäggsjuryns arbete och vara dess yttersta representant. Tidigare har det med fördel valts personer som inte är aktiva i det svenska reklamskapandet, men detta har reviderats sedan 2006.
Vid ett förberedande möte ska juryordförande samt tävlingsansvarig noga instruera kategoriordförande om tävlingens riktlinjer och procedur, samt vägleda tolkningen av bedömningsgrunderna i fall behov av detta skulle uppstå. Juryordförande röstar endast då utslagningsröst krävs.

Val av juryordförande

Juryuttagningen ska börja med att tävlingsgruppen väljer juryordförande. Personen i fråga ska omedelbart kontaktas för att säkerställa dess medverkan. I senare delen av juryuttagningen ska juryordförande deltaga i juryuttagningen och godkänna den slutliga uppställningen av jurymedlemmar.

Kategorijury

Kategorijury ska bestå av ett ojämn antal medlemmar (7, 9 eller 11 personer). Kategorijury utses av Sveriges Kommunikationsbyråer.

Val av kategoriordförande

Stor vikt ska läggas vid kategoriordförande kompetens/tidigare belöningar i just den kategori som hen ska leda. Det är även av stor vikt att kategoriordförande kan leda gruppen av jurymedlemmar.
Vid uttagning av kategoriordförande ska samma parametrar som vid juryuttagningen generellt gälla. Vi strävar efter, i valet av kategoriordförande, att en byrå ska inte vara representerad bland kategoriordföranden två år i rad.

Vilka personer väljer ut Guldäggsjuryn?

Sveriges Kommunikationsbyråers vd och projekt­ledaren/tävlingsansvarig arbetar fram ett förslag på jury som skall godkännas av tävlingsgruppen vilken består av medlemmar i KOMMs styrelse. Projekt­ledaren/tävlingsansvarig är ordförande.

Vem får sitta i Guldäggsjuryn?

Personer som är aktiva i branschen (huvudsak kreatörer) och som under de senaste åren belönats med minst Guld- eller Silverägg. Ädla belöningar i internationellt erkända reklamtävlingar kan också innebära kvalificering till att sitta med i juryn. Utmärkelser av särskild betydelse kan också accepteras.

Wild card

Innebörden är som det låter. Tävlingsgruppen har möjlighet att i varje tävlingskategori välja in en jurymedlem, som de anser passar in i juryarbetet, med sin spetskompetens (men som enligt regelverket inte har de formella meriterna att sitta med i Guldäggsjuryn).

Vem får inte sitta i juryn

Enligt regelverket kan en jurymedlem som suttit de senaste två åren, inte sitta ett tredje år i följd. Ej heller kan personer från Sveriges Kommunikationsbyråer, journalister, uppdragsgivare (såvida denna inte är ett Wild card) eller icke svensktalande kreatörer sitta med i juryarbetet.

Juryfördelning

Juryn ska vara balanserad och representativ utifrån de kriterier som finns vid en uttagning av jury. Denna uttagning har sin grund i bevisad yrkesskicklighet, men den ska även i möjlig utsträckning spegla samhället utifrån parametrar som bakgrund och mångfald.
En byrå får max ha tre representanter i juryn totalt. En byrå eller ett nätverk kan inte ha två jurymedlemmar i samma kategori. Det finns inga formella krav kring hur många jurymedlemmar ett nätverk får ha. Målsättningen är att en byrå inte ska ha en representant i samma kategori år efter år.

Antal jurymedlemmar

Juryindelningen utgörs av sju jurygrupper, á 7 personer, som var och en leds av en ordförande. Totalt 50 personer inklusive juryordförande.
Ett antal reserver ska också listas.

Juryns uppgift är att bedöma de alster som producerats inom Sverige under föregående år, inte att bedöma en årsproduktions standard och betydelse i reklamhistorien.


Guldäggsjuryn 2020

Juryordförande
Hedvig Hagwall Bruckner, copywriter på King

Hedvig är Copywriter på King sedan 2006 (tidigare SWE och Forsman & Bodenfors). Hon är utbildad på Stockholms Universitets Kulturvetarlinje och RMI Berghs och har arbetat 20 år i branschen. Hon undervisar regelbundet på de ledande skolorna i kommunikation, copywriting och idé- och konceptutveckling. Hedvig har belönats med Guldlejon i Cannes, flera Guld- och Silverägg och en rad andra utmärkelser i svenska och internationella tävlingar som D&AD, Eurobest, Epica och Clio. Hon har suttit i Guldäggsjuryn vid flera tillfällen tidigare och även dömt i Cannes Lions och Dubai Lynx.
Hon suttit i styrelsen för Reklamombudsmannen och KOMM, och har nyligen varit utredningssekreterare i utredningen Ett reklamlandskap i förändring.

– Att vara juryordförande är ett stort hedersuppdrag. Att få vara den som leder samtalet kring vad Guldägget är 2020 är något jag ser enormt mycket fram emot. Storytelling och varumärkesbyggande kommunikation är viktigare än någonsin i vår fragmenterade värld där unika och kreativa idéer betyder allt.

 

Guldägget är en tävling för kunderna och handlar om att uppmuntra kunderna att göra kreativ kommunikation, eftersom kreativitet ger större effekt. Att vi har många svenska varumärken som återkommer i tävlingen år efter år är ett bevis på det. Samtidigt är det alltid roligt att se bidrag från oväntade och nya företag som kommer in med helt nya perspektiv.

 

KATEGORI AKTIVERING, AUDIO OCH INTEGRERAT

Kategoriordförande Aktivering
Hanna Belander, Prime Weber Shandwick

Kategoriordförande Audio
Lina Brunzell, Creuna

Kategoriordförande Integrerat
Martin Lundgren, NORD DDB Stockholm

Juryledamöter
Max Hultberg, INGO
Rojan Munthe, Pool
Stephanie Moradi, Åkestam Holst NoA
Zeynep Sahin, Ehrenstråhle

 

KATEGORI ANNONSERING OCH UTOMHUS

Kategoriordförande Annonsering
Alexander Fredlund, TBWA Stockholm

Kategoriordförande Utomhus
Christina Knight, The Amazing Society

Juryledamöter
Anna Boberg, NORD DDB Stockholm
Fredric Thunholm, Wavemaker
Jakob Swedenborg, Saatchi & Saatchi
Mattias Dahlqvist, Garbergs
Molly Rennéus, Volt

 

KATEGORI DIGITALT OCH INNOVATION

Kategoriordförande Digitalt
Petra Albrektson, B-reel

Kategoriordförande Innovation
Magnus Ivansson, INGO

Juryledamöter
Ellinor Ekström, Wenderfalck
Karl Risenfors, Forsman & Bodenfors
Louise Lundqvist, Abby Priest
Nico Bonassi, RBK Communication
Per-Olof Lundgren, Emakina DBG

 

KATEGORI FÖRPACKNINGSDESIGN OCH IDENTITETSDESIGN

Kategoriordförande Förpackningsdesign
Anders Kornestedt, Happy Forsman & Bodenfors

Kategoriordförande Identitetsdesign
Sara Hildén-Bengtsson, Open Studio

Juryledamöter
Cornelia Waldersten, A World Beneath
Greg Brown, Stockholm Design Lab
Greger Ulf Nilsson, GunLab
Linus Östberg, Brand Union
Parasto Backman, Studio Parasto Backman

 

KATEGORI HANTVERK

Kategoriordförande
Alexander Elers, M&C Saatchi

Juryledamöter
Emma Rosas Hott, Swiss
Frenne Hirani, ISBIT
Gustav Egerstedt, Film de Liberté
Linnea Roxeheim, Giants & Toys
Malin von Werder, Garbergs Malmö
Viktor Skogqvist, The Talent Group

 

KATEGORI KORTARE FILMER OCH LÄNGRE FILMER

Kategoriordförande Kortare Filmer
Magnus Jakobsson, The North Alliance (NoA)

Kategoriordförande Kortare Filmer
Sophia Lindholm, Forsman & Bodenfors

Juryledamöter
Daniel Wall, ACNE
Erik Lindqvist, Animal
Gisela Andersson, ANR BBDO
Linnéa Gardefjord, King
Maria Lashari, B-reel

 

KATEGORI PR

Kategoriordförande
Marta Karlqvist, BCW

Juryledamöter
Canan Yasar, Obeya
Ebba Hultengren, Jung Relations
Ellinor Irving, Juno PR
Hannes Kerstell, Carve Sthlm
Johan Yilmaz, Gullers Grupp
Patrick Kampmann, Volontaire